Temari general del curs


Cons d'escòries, Etna (Sicília)

Descripció de la matèria
El segon curs de Geologia i Ciències Ambientals se centra en l’estudi dels sistemes terrestres i les seves interrelacions amb l’activitat humana. Concretament, s'estudien els canvis que es produeixen a l’atmosfera, la hidrosfera, la geosfera i la edafosfera per l’acció humana o pels fenòmens naturals. L’enfocament de la matèria és interdisciplinari i de síntesi dels continguts assolits al primer curs. En tot moment es fa referència a la gestió ambiental del planeta i es dóna una visió global, moderna i independent de l’estat actual dels sistemes terrestres. Es treballen processos com ara terratrèmols, volcans, huracans, tornados, extraccions minerals, productivitat edàfica, funcionament de les centrals nuclears, inundacions, etc. Per millorar la comprensió dels continguts i afavorir les capacitats intel·lectuals de l’alumnat, es realitzen nombrosos exercicis pràctics: identificació de l’epicentre d’un sisme, identificació de l'índex d’explosivitat d’un volcà, valoració del risc geològic d’una construcció situada en un determinat terreny...  
 
Unitats didàctiques
 • Unitat 1. Introducció a la Geologia i les Ciències Ambientals
 • Unitat 2. L'atmosfera i els climes
 • Unitat 3. Dinàmica i riscos atmosfèrics
 • Unitat 4. Impactes atmosfèrics
 • Unitat 5. Riscos sísmics i volcànics
 • Unitat 6. Riscos geològics externs
 • Unitat 7. Processos i riscos edàfics
 • Unitat 8. Impactes edàfics i residus
 • Unitat 9. Recursos de la geosfera i de la edafosfera
 • Unitat 10. Dinàmica i recursos hídrics
 • Unitat 11. Impactes a la hidrosfera
 • Unitat 12. Recursos energètics

Comentaris