Entrades

Temari general del curs

Imatge
Cons d'escòries, Etna (Sicília) Descripció de la matèria El segon curs de Geologia i Ciències Ambientals se centra en l’estudi dels sistemes terrestres i les seves interrelacions amb l’activitat humana. Concretament, s'estudien els canvis que es produeixen a l’atmosfera, la hidrosfera, la geosfera i la edafosfera per l’acció humana o pels fenòmens naturals. L’enfocament de la matèria és interdisciplinari i de síntesi dels continguts assolits al primer curs. En tot moment es fa referència a la gestió ambiental del planeta i es dóna una visió global, moderna i independent de l’estat actual dels sistemes terrestres. Es treballen processos com ara terratrèmols, volcans, huracans, tornados, extraccions minerals, productivitat edàfica, funcionament de les centrals nuclears, inundacions, etc. Per millorar la comprensió dels continguts i afavorir les capacitats intel·lectuals de l’alumnat, es realitzen nombrosos exercicis pràctics: identificació de l’epicentre

Teoria. Unitat. Hidrosfera: dinàmica i recursos

Text complet

Exercicis Unitat 5. Riscos sísmics i volcànics

Exercici 1-sismes Exercici 2-vulcanisme Exercici 3 -vulcanisme Exercici 4 - sismes Exercici 5 - vulcanisme Exercici 6 - vulcanisme Exercici 7 - sismes

Teoria. Unitat 7. El sòl: processos i riscos

Text complet

Teoria. Unitat 5: Riscos naturals causats per la sismicitat i el vulcanisme

Text complet